Rezsióradíj

vissza

Az építőipari lánctartozás megakadályozását szolgáló intézkedések közül kiemelt szerepet kapott az aránytalanul alacsony árajánlatok elleni hatékonyabb fellépés. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 3. § (5) bekezdése értelmében: “az építőipari kivitelezési tevékenység vállalkozási díjának magába kell foglalnia az anyagköltségeken, a közvetlen gépköltségeken, a fuvarozási- és rakodási költségeken túl az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat is.”

Az Épkiv. 2. § h) pontja szerint  az „építőipari rezsióradíj fogalma a következő:

a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített – a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett – összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.”

A 2016. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét a Magyar Közlöny 137. számában megjelent 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet tartalmazza, amely tavaly 2550,-Ft volt.

 

források:

191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet

A Magyar Mérnöki Kamara 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet alapján az Építési Tagozat Beszámoló vizsga szakterületi része felkészülési segédlet

google_plustwitter