Pótmunka vs. többletmunka

vissza

Állandó vitás helyzet a kivitelezéseken a pótmunka és többletmunka értelmezése és elszámolása. Érzékeny példákkal érzékeltetve:

1.,  a tervekből kimaradt műszaki tartalom pl.: normál ajtó szerepel egy RWA-ba (hő és füst elleni rendszer) bekötött ajtó helyett az építész terven, konszignációban is normál ajtó van és még a tűzvédelmi terv esetleg szintén elfelejt rendelkezni erről a nyílászáróról. Átadást megelőzően a katasztrófavédelmi előzetes bejáráson az illetékes kijelenti, hogy oda mégis a tűzgátló/vezérelt ajtó kell. (!)
2. a szintén életből vett másik példa, még kellemetlenebb: erkélykorlát üvegezése terven és konszignáción “edzett üveg”, de sajnos ilyen esetben műszakilag ez kevés, mert laminált maradó szilárdsággal bíró üvegnek kell lennie, hogy tönkremenetel után se essen ki senki a korláton keresztül. Ezek az ún. TVG (Teilvorgespanntes Glas) üvegek értelemszerűen jóval drágábbak egy sima ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) edzett üvegnél.
 
Ezekben az esetekben a 2013-ban megváltozott Ptk. előírásait kell követni a többletmunkára és a pótmunkára vonatkozóan. A törvény tisztán és egyértelműen, valamint nagyon keményen rendelkezik.

Átalányáras szerződés esetében a többletmunka -bizonyos kivételektől eltekintve- nem számolható fel.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6:244. § [Többletmunka. Pótmunka]

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

6:245. § [A vállalkozói díj]

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

(2) Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett munka ellenértékére jogosult.

(3) A vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes.

google_plustwitter