Mikor kell műszaki ellenőrt alkalmazni? – II. rész

vissza

A műszaki ellenőr törvényben rögzített feladatai:

 • ellenőrzi az építési kivitelezési tevékenység folyamatában a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és építészeti-műszaki dokumentáció betartását
 • az Építtető helyszíni képviselőjeként feladata az 1997.évi LXXVIII. Étv. 43. § (1) e., – k., pontjainak ellátása, különös tekintettel a munkaterület átadására,
 • szakszerűség ellenőrzése
 • hibák- és hiányosságok feltüntetése az e-naplóban és ezekről külön értesítés megküldése az Építtető számára
 • műszaki és gazdaságossági szükségességből indokolt javaslatok a tervek módosítására
 • eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése és rögzítése az e-naplóba
 • átadás-átvételi eljárásban való részvétel
 • teljesítménynyilatkozatok meglétének ellenőrzése
 • naplózási kötelezettség a műszaki ellenőri tevékenységről (e-napló)
 • teljesítésigazolás kiállítása, átadása a fővállalkozónak és javaslattétel a számlázható összegről Építtetőnek
 • több fővállalkozó Kivitelező esetén a műszaki ellenőr hangolja össze a Felelős Műszaki Vezetők tevékenységét, gondoskodik az FMV nyilatkozatok rendelkezésre állásáról a hatóság számára.

A műszaki ellenőr feladatainak ellátását legalább a kivitelezési szerződés megkötésétől a generál kivitelezői végszámla kiegyenlítéséig kötelező ellátnia.

A leírtak alapján a műszaki ellenőr főleg ellenőrzési és javaslattételi feladatokat végez az Építtető számára, valamint az építőipari beruházás életében jelentősebb események jogszabályban meghatározott módon vesz részt. Nem végez szervezési, lebonyolítói, békéltetői, közvetítői, egyeztető és tervező tevékenységet! Az általában kisebb szervezettséggel bíró, családi házas építkezéseken állandó gondot okoz a Megrendelőnek ezen feladatok ellátásának hiánya a műszaki ellenőrtől, hiszen többnyire ez a laikus Építtetőre marad.

A pótmunka-áradattól mentes, megnyugtató építtetői igény kiszolgálásának leggazdaságosabb módja, ha a műszaki ellenőr feladatkörét a megbízási szerződésben kibővítik, vagy műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező lebonyolítót keresnek fel, aki kellő jártassággal és gondossággal a kívánt feladatokat ellátja. Természetesen ez magasabb díjazással jár!

google_plustwitter