Az építkezések szereplői – II.rész: A Kivitelező

vissza

Az építőipari tevékenységekben résztvevő szerep- és felelősség körök pontos ismerete segít eldönteni, hogy tudjuk, „kinek” milyen szerepe van és mi várható el „tőle” egy beruházás folyamata alatt. A két legfontosabb szerepkör az Építtető mellett, aki az építmény megvalósítására vállalkozik, illetve aki ezért a jogi felelősséget viseli.

Az építőipari kivitelező

Kivitelező az a természetes vagy jogi személy, aki az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági és építésügyi tevékenységek összességét, beleértve a kivitelezést is elvégzi.

  1. Építtetői oldalról az első ellenőrizendő tény; hogy aki építőipari kivitelezői tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként kíván folytatni, annak a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamaránál vezetett vállalkozó-kivitelezői névjegyzéki bejegyzéssel és az arra jogosító további feltételekkel kell rendelkezni. Kivételek persze vannak, például a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás, aki a kivitelezési tevékenységet saját, vagy Ket. (közig.eljárás hatósági szabályairól szóló törvény) szerinti hozzátartozója részére végzi.
  2. A tevékenységre jogosító jogszabályi feltételek között elsődleges a felelős műszaki vezető (FMV) jogviszonyban történő foglalkoztatása, valamint annak biztosítása, hogy a felelős műszaki vezető a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és az építési tevékenységet végzők irányításához szükséges közvetlen utasítás joggal rendelkezzen.
  3. A fentieken felül a tevékenységre vonatkozó kivitelezési szerződéssel kell rendelkezni, mely szerződés részletes tartalmi és formai előírásait Kormányrendelet határozza meg.

Folytatás következik!

google_plustwitter