Az építkezések szereplői – I.rész: Az Építtető

vissza

Az építőipari kivitelezési tevékenységek legfontosabb szereplője az Építtető. Ugyan a tényleges építés terhét átruházhatja másra, – és ezzel együtt számos felelősséget is – továbbra is marad a kezdő lépésektől egészen a befejezésig feladata és szerepe.

A legfontosabb Építtetői felelősségek a következőek:

– az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, szerződések megkötése,
– az építési beruházás teljes fedezetének biztosítása,
– a beruházás-lebonyolító kiválasztása,
– az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztása,
– az építésügyi hatósági engedély megszerzése,
– a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció megléte és az azokban foglaltak betartatása,
– az építési munkaterület átadása,
– az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése,
– az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,
– az elektronikus építési napló aktiválása, és ellenőrzése,
– jogszabályban meghatározott esetekben személyes adatok közlése és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentése.

Folytatás következik!

google_plustwitter