Az építés folyamatában előforduló legfontosabb jegyzőkönyvek és dokumentumok II.rész

vissza

Munkaterület átadási jegyzőkönyv: Kevésbé az építkezéshez, sokkal inkább az azt megelőző kapavágáshoz köthető pillanat papírra vetése. Építtető hivatalosan átadja a munkaterületet Kivitelezőnek építéskivitelezési tevékenység végzésére. Ezt a jegyzőkönyvi formát a jogszabály pontosan leírja, de van lehetőség további részletek feltüntetésére is, amely a területet érintő felelősségi kérdéseket jobban körülírja.

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv: Az egyik leginkább kötött tartalmú dokumentum a hatályos jogszabályok szerint és nem csoda, hogy a legnagyobb jelentőséggel is bír. Az építés befejezésével felek közösen bejárják az elkészült építményt és megállapítást tesznek arra a tényre, hogy – a hiányok- és hibák mellett, melyeket később javítanak – alkalmas-e a rendeltetésszerű használtra az építmény. Sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésekor a Kivitelező mentesül a (további) kötbér terhek alól. A hibák javítására felek egy közösen meghatározott határidőt jelölnek ki. Amikor a jegyzőkönyvben felvett hibákat, hiányosságokat Kivitelező maradéktalanul javítja, pótolja, akkor zárul a műszaki átadás-átvételi eljárás és aznap indul a garanciális időszak. (Gondos esetben a lezárásról is külön jegyzőkönyv készül). Lásd a témához szorosan kapcsolódó korábbi blogbejegyzésünk:

Garancia, jótállás, szavatosság – lakóépületek esetében – I. rész

(Fényképes) hiány- és hibalista: A praktikum hívta életre ezt a jegyzőkönyvi formát. Általában az építkezés befejezésével – de nagyobb építkezéseken, részátadáskor vagy egyéb megrendelői igény esetén – olyan jegyzőkönyv kerül felvételre, amely az aktuálisan észlelhető hibákat rögzíti. Ez a dokumentum hivatalosan része a műszaki átadás-átvételi eljárásnak és az ott felvett jegyzőkönyv mellékletét képezi. A hibalistát általában az Építtető képviselői veszik fel. Annak megvitatása, javítása vagy az egyes ki nem javított tételek árleszállítása az anyagi elszámolás részét képezi.

További beszédes nevű jegyzőkönyvi formák is léteznek, amely az egyes épületszerkezetek fontos jellemzőinek leellenőrzését dokumentálják a nemzetközi és magyar szabványokban leírtakkal összevetve. Ilyenek például: Festékvastagság-mérési jegyzőkönyv, Csavarmeghúzás nyomaték mérési jegyzőkönyv, hegesztés varratvizsgálati jegyzőkönyv, altalaj/ágyazat teherbírás mérési jegyzőkönyv stb.

google_plustwitter