Az építés folyamatában előforduló legfontosabb jegyzőkönyvek és dokumentumok I.rész

vissza

Az építés folyamatában előforduló legfontosabb jegyzőkönyvek és dokumentumok

Az Építtetők többsége úgy gondolja, ha rendelkezik a jogszabályokban előírt tervezési-műszaki dokumentációval, építéskivitelezési szerződéssel és esetleg műszaki ellenőrrel is, akkor az építkezés már sínen van. A gyakorlat szerint az építés folyamata során legalább még egyszer, nagyobb építkezéseken még sokszor annyi dokumentum keletkezik, mint az első kapavágást megelőző alaphelyzetkor – még akkor is, ha az átadási dokumentumokat figyelmen kívül hagyjuk. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a fontos jegyzőkönyveket és dokumentumokat, amelyeket az esetek többségében használni kell(ene) az építkezés alatt és amelyek meglétét a hatóság aktív- (személyes helyszíni ellenőrzéskor) vagy passzív módon (az építési naplóban feltöltve) is ellenőrizhet.

Eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok: A jegyzőkönyvek “szent grál”-ja, mind közül a legfontosabb. Mivel a kivitelezés során számtalan szerkezet eltakarásra kerül, a kivitelező és (szakági) műszaki ellenőr(ök) közös felelőssége, hogy ezekről a szerkezetekről hozzájárulás szülessen. Az eltakart szerkezetek tervszerűségének ellenőrzései közül az egyik leggyakoribb és legfontosabb a monolitikus szerkezetek betonacél-szerelés átvételének dokumentálása. Az Építtető képviselője (aki lehet maga az Építtető döntési jogkörrel bíró képviselője, a műszaki ellenőr és az eltakarandó épületszerkezet statikus tervezője) ellenőrzi a terv szerinti vasalás meglétét: a legfontosabb a pozíciók és keresztmetszetek ellenőrzése, zsaluzás pozíciója és minősége, a betontakarások megléte és vastávolságok megtartása. Minden további eltakarásra kerülő szerkezetről is jegyzőkönyvet kell felvenni. Ilyenek például a különböző rétegrendű tetők és falak, gépészet szereléseknél a csőszigetelések, falban vezetett csövek, maradó nyomás alatt lévő hálózatok és zárt aknában lévő strangok, illetve villamosság esetén leggyakrabban előforduló eltakart szerkezet a földelő hálózat, falban futó elektromos hálózatok, fűtőpanelek stb.

Anyag jóváhagyási és anyagkiváltási jegyzőkönyvek: Két különböző esetet különböztetünk meg. Ha a tervdokumentációban és a költségvetési kiírásban sem szerepel pontosan megnevezett építőanyag, csak előírt teljesítmény, akkor a Kivitelező “mintázás” során bemutatja, Építtető pedig kiválasztja az általa preferált építőanyagot – amit általában Építtető műszaki képviselője is jóváhagy. Ilyen eset például a burkolatok jóváhagyása, ahol pl.: csak a csúszásmentesség osztályozása, esetleg kiosztás szerepel a terveken. Másik eset, ha a tervek rendelkeznek egy anyagról/szerkezetről/esetleg rétegrendről, de Kivitelező ennek cseréjét kérelmezi bármilyen nyomós okból (pl.: nem elérhető anyag, gyorsabb szállíthatóság, kedvezőbb teljesítmény, pénz megtakarítás stb.), akkor a műszaki egyenértékűség bizonyítása mellett Építtető elfogadhatja a kiváltást. Mindkét esetben külön Tervezői jóváhagyást is igényel, ha az a terveken – főleg külső megjelenésen – változtat, vagy nem engedélyköteles a módosítás, de a tervezett műszaki tartalmat módosítja. Valamint, ahogy már részben említésre került: ha engedélyköteles a módosítás pl.:homlokzatot, utcaképet, épületmagasságot, beépített területet befolyásol stb., akkor (szak)hatósági engedélyt is kell kérelmezni.

Folytatás következik!

 

google_plustwitter